KURUMSAL  ›  İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Ve-Ge İnsan Kaynakları Birimi olarak hedefimiz, çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olmaktır. İnsan Kaynakları Politikamız; sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, motivasyonunu sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkararak sürekli yüksek performans göstermelerini sağlayan; çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek sektöründe en çok tercih edilen bir şirket olmak ve bu sürekliliği sağlamaktır

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ

Çalışanlarımızın gelişimleri için her türlü fırsatı yaratır ve destekleriz. Nitelikli çalışanları kurumumuza çekmek ve mevcut çalışanlarımızın bağlılığını sürekli kılmak için, etik değerlerden vazgeçmeden din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığından uzak, eşitlikçi, güvenilir ve huzurlu çalışma ortamları yaratan ve çağdaş insan kaynakları politikalarını uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmayı hedeflemekteyiz.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

Seçme Yerleştirme Süreci: İnsan Kaynakları Birim Yöneticiliği, diğer birim yöneticileri tarafından bildirilen personel taleplerinin karşılanması için mevcut veri kaynaklarını değerlendirerek uygun görülen adayları görüşmeye davet eder.

Beyaz yaka pozisyonlar için; Görüşmeye davet edilen adaylarla yapılan görüşme sonuçları değerlendirildikten sonra ilgili birim ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği tarafından uygun görülen adaylara çalışma teklifi sunulur ve işe yerleştirme süreci başlar. Aranan beyaz yaka pozisyonları buradan takip edilebilir ve başvuru yapılabilir. İş başvurusunda bulunmak isteyenler özgeçmişlerini sitemizde belirtilen bölüme veya vege@vege.com.tr adresine gönderebilirler.

Mavi yaka pozisyonlar için; Görüşmeye davet edilen adaylara, iş görüşmesi ve atölye ortamında mesleki profil testi uygulanır. Bu aşamaları geçen adaylara çalışma teklifi sunulur ve işe yerleştirme süreci başlar. Mavi yaka iş başvuruları İnsan Kaynakları Birim Yöneticiliğine doğrudan yapılabilmektedir.

Ücretlendirme: İşe kabul edilen çalışana, şirketin ücret politikası doğrultusunda belirlenen ücret ödenir.

Eğitim ve Geliştirme: İşe alınan tüm çalışanlar, oryantasyon programı sonrasında yeni görevlerine başlarlar. Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlara organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

Kariyer Olanakları ve Performans Değerlendirme: Terfi ve atamalar, çalışanın yetkinlikleri ve şirket hedeflerine yönelik iş sonuçlarını baz alan potansiyel ve performans değerlendirme sistemlerinin sonuçlarına göre yapılır.

Ve-Ge, çalışanlarında aşağıdaki yetkinlikleri arar; Takım Çalışması . İletişim . Müşteri Duyarlılığı . Sonuç Odaklılık . Yaratıcılık ve Girişimcilik . Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme . Farklılıklara Uyum ve Yönetme . Analitik Düşünme