Verimli. Etkin. Güvenilir. Ekolojik.

Tarihçemiz Misyon & Vizyon Yönetim Sistemi Politikamız Ödüller Bilgi Toplumu Hizmeti Firmamız; sektöründe lider bir kurum olmayı, en yeni teknolojileri takip ederek sürekli gelişmeyi ve mevcut donanımı geliştirmeyi, çalışanların firmamız ile gurur duymasını sağlamak için huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis etmeyi, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Ve-Ge Hassas Kâğıt ve Yapıştırıcı Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir tüm enerji, isg ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve Entegre Yönetim Sistemi;

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • TSE Ürün Belgeleri (TS 11610 ve 12281 standartları)
  • FSC®

Standartları şartlarına bağlı kalarak;

Kalite, isg, çevre ve enerji yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini, kuruluşumuzun bağlamına ve stratejik istikametini destekleyen ve bu kapsamdaki amaç ve hedeflere ulaşılması da dahil olmak üzere tüm gerekli kaynakları sağlamayı,

Müşteri odaklı olup müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve en iyi kalitede karşılamayı ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılayarak çalışanların bilgi ve beceri seviyelerinin artmasını sağlamayı, bu sayede çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı ve firma çalışanlarının memnuniyetini sürekli hale getirmeyi,

Çalışanlarımızca iş sağlığı ve güvenliğinin temel operasyonel öncelik olduğunun ve çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerekliliğinin benimsendiği bir kurum kültürü oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli organizasyonel yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve geliştirmeyi,

Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı ve İSG risklerini azaltma yönünde çalışmalar yapmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı,

Atıklarımızı kaynağında azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı ve bu sayede çevresel kirlenmeyi önlemeyi,

Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmayı,

Tesislerimizin, donanımlarımızın, proseslerimizin tasarımında ve değişikliklerinde, enerji kullanımında en büyük payı olan doğalgaz ve elektrik enerjisini verimli kullanmayı,

Her türlü ürün ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,

Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile enerji performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli istişare ve iletişim halinde olmayı,

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ederiz.

fsc-web-logo small
cert-logos3